Tự hào là thương hiệu quốc gia
Menu

Báo giá cửa nhôm xingfa


 
 
 
 
BÁO GIÁ CỬA NHÔM XINGFA NHẬP KHẨU
MẪU THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN NHÔM ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)
MẪU NHÔM XINGFA - HỆ CỬA SỔ 55, 93
Cửa sổ mở trượt - Mẫu nhôm: thanh nhôm profile Xingfa hệ 93
- Độ dày: 2mm
- Màu sắc: vân gỗ, café, ghi (bề mặt sần hoặc bóng)
- Kính: kính an toàn 2 lớp dày 6.38mm
- Bảo hành chính hãng
Xingfa M2      1.700.000  
Cửa sổ mở quay - Mẫu nhôm: thanh nhôm profile Xingfa hệ 55
- Độ dày: 1.4mm
- Màu sắc: vân gỗ, café, ghi (bề mặt sần hoặc bóng)
- Kính: kính an toàn 2 lớp dày 6.38mm
- Bảo hành chính hãng
Xingfa M2      1.700.000  
Cửa sổ mở hất - Mẫu nhôm: thanh nhôm profile Xingfa hệ 55
- Độ dày: 1.4mm
- Màu sắc: vân gỗ, café, ghi (bề mặt sần hoặc bóng)
- Kính: kính an toàn 2 lớp dày 6.38mm
- Bảo hành chính hãng
Xingfa M2 1.700.000
MẪU NHÔM XINGFA - HỆ CỬA SỔ 55, 93
Cửa đi mở trượt - Mẫu nhôm: thanh nhôm profile Xingfa hệ 93
- Độ dày: 2mm
- Màu sắc: vân gỗ, café, ghi (bề mặt sần hoặc bóng)
- Kính: kính an toàn 2 lớp dày 6.38mm
- Bảo hành chính hãng
Xingfa M2      1.850.000  
Cửa đi mở quay 1 cánh - Mẫu nhôm: thanh nhôm profile Xingfa hệ 93
- Độ dày: 2mm
- Màu sắc: vân gỗ, café, ghi (bề mặt sần hoặc bóng)
- Kính: kính an toàn 2 lớp dày 6.38mm
- Bảo hành chính hãng
Xingfa M2 1.850.000
Cửa đi mở quay 2 cánh - Mẫu nhôm: thanh nhôm profile Xingfa hệ 93
- Độ dày: 2mm
- Màu sắc: vân gỗ, café, ghi (bề mặt sần hoặc bóng)
- Kính: kính an toàn 2 lớp dày 6.38mm
- Bảo hành chính hãng
Xingfa M2 1.850.000
Cửa đi mở quay 4 cánh - Mẫu nhôm: thanh nhôm profile Xingfa hệ 93
- Độ dày: 2mm
- Màu sắc: vân gỗ, café, ghi (bề mặt sần hoặc bóng)
- Kính: kính an toàn 2 lớp dày 6.38mm
- Bảo hành chính hãng
Xingfa M2 1.850.000
Cửa đi mở quay 6 cánh - Mẫu nhôm: thanh nhôm profile Xingfa hệ 93
- Độ dày: 2mm
- Màu sắc: vân gỗ, café, ghi (bề mặt sần hoặc bóng)
- Kính: kính an toàn 2 lớp dày 6.38mm
- Bảo hành chính hãng
Xingfa M2 1.850.000
Cửa đi mở quay 8 cánh - Mẫu nhôm: thanh nhôm profile Xingfa hệ 93
- Độ dày: 2mm
- Màu sắc: vân gỗ, café, ghi (bề mặt sần hoặc bóng)
- Kính: kính an toàn 2 lớp dày 6.38mm
- Bảo hành chính hãng
Xingfa M2 1.850.000
BÁO GIÁ PHỤ KIỆN KIMLONG NHẬP KHẨU ĐỒNG BỘ
Phụ kiện Cửa sổ mở trượt lùa dùng tay nắm âm, chốt sập Kimlong bộ 550.000
Phụ kiện Cửa sổ mở quay, hất 1 cánh dùng bản lề chữ A Kimlong bộ 600.000
Phụ kiện Cửa đi mở quay 1 cánh khóa đa điểm, 03 bản lề 3D Kimlong bộ 1.450.000
Phụ kiện Cửa đi mở quay 4 cánh khóa đa điểm, 12 bản lề 3D Kimlong bộ 5.200.000
Phụ kiện Cửa đi mở trượt gấp khóa đa điểm, bản lề gấp Kimlong bộ 4.600.000
 

Tin liên quan